Kategoria EDUKACJA EKOLOGICZNA


EDUKACJA EKOLOGICZNA

Co robią rośliny po pożarze lasu?

Jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania nagich gór po niszczycielskich pożarach, które mają miejsce każdego lata. Co robią rośliny, aby przezwyciężyć to zaburzenie? Pożary lasów są dziś problemem i nasilają się wraz z działalnością człowieka. Jednak ogień jest również naturalnym zaburzeniem w środowiskach śródziemnomorskich, dlatego wiele gatunków roślin przystosowało się do niego, a nawet jest przez niego faworyzowanym.
Czytaj Więcej
EDUKACJA EKOLOGICZNA

Edukacja ekologiczna zmieni matrycę podejmowania decyzji

Środowisko naturalne miało decydujące znaczenie dla kształtowania naszego gatunku i tego, jak ewoluowaliśmy przez tysiąclecia, jednak w naszej stosunkowo krótkiej historii straciliśmy z oczu znaczenie przyrody. Ponieważ planeta stoi w obliczu tragicznych konsekwencji zmian klimatycznych i trwają globalne wysiłki na rzecz zmniejszenia emisji i stworzenia zrównoważonej przyszłości dla nowych pokoleń, należy zadać pytanie: jak włączyć środowisko i zrównoważony rozwój do naszego systemu edukacji?
Czytaj Więcej