TEMATY

Zanieczyszczenie rzeki Urugwaj. Brak rozwiązań w zasięgu wzroku

Zanieczyszczenie rzeki Urugwaj. Brak rozwiązań w zasięgu wzroku


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Víctor L. Bacchetta

Od orzeczenia Międzynarodowego Trybunału w Hadze w sprawie sporu między Urugwajem a Argentyną w sprawie instalacji celulozowni Botnia w Fray Bentos w dniu 20 kwietnia 2010 r. Pobrano już 14 próbek wody, ale rządy obu krajów to zrobiły nie zgadzają się co do przepisów, które powinny być stosowane w analizach, a co za tym idzie, w jaki sposób zapewnić, że rzeka Urugwaj nie zostanie zanieczyszczona.


28 lipca 2010 r. Przywódcy Argentyny i Urugwaju zgodzili się na powołanie Dwunarodowego Komitetu Naukowego w celu przeprowadzenia „wspólnego monitoringu zakładu” oraz zakładów i ośrodków miejskich, które odprowadzają swoje ścieki do rzeki Urugwaj. W sierpniu 2010 r. Podpisano porozumienie między Cristiną Fernández de Kirchner i José Mujicą na przeprowadzenie tej kontroli, ale wyniki analiz nie otrzymały populacji po obu stronach.

Międzynarodowy Trybunał zalecił, aby oba kraje nie zaostrzały sporu i aby wszystkie związane z nim rozstrzygnięcia były podejmowane w ramach Komisji Administracyjnej Rzeki Urugwajskiej (CARU), która jest organem odpowiedzialnym za przestrzeganie traktatu w sprawie rzeki Urugwaj, a nie jednostronnie. Jednak niektóre niespójne decyzje rządu Urugwaju wywołały nowe nieporozumienia, które utrudniają ten proces.

Dochodzą do tego nieprawidłowości w wizytach Komitetu Naukowego w zakładzie UPM w celu pobrania próbek oraz, pogarszając sytuację, pojawiły się wątpliwości co do powagi analiz. Próbki wody rzecznej musiały zostać wysłane do dwóch akredytowanych laboratoriów w Kanadzie, kilka partii zostało już zwróconych, ale Komitet Naukowy wykrył niespójności w analizach jednego z laboratoriów.

Niekonsultowane zmiany

Podczas pierwszej wizyty Komitetu Naukowego w zakładzie UPM w październiku 2010 r. Stwierdzono, że ścieki zostały rozcieńczone wodą z rzeki Urugwaj przed zrzutem, co jest surowo zabronione przez przepisy Urugwaju. UPM przerwał rozcieńczanie, ale 29 kwietnia 2011 r., Dwa dni przed drugą wizytą Komitetu Naukowego, rząd Urugwaju poinformował CARU, że podjął decyzję o zmianie przepisów w tym zakresie.

Uchwałą Ministerstwa Mieszkalnictwa, Gospodarki Gruntami i Środowiska (MVOTMA) zezwolono firmie UPM na zrzucanie ścieków o wyższej temperaturze: od 30 do 37 stopni Celsjusza. Digest on the Use and Eploitation River Urugwaj, norma, według której rządzi się CARU, ustanawia, że ​​ścieki nie mogą przekraczać „naturalnych warunków” rzeki, wynoszących średnio 9 stopni zimą i 20 stopni latem.

Delegacja argentyńska do CARU zakwestionowała tę decyzję, ponieważ nie uwzględniała ona statutu rzeki Urugwaj, przytoczonej normy międzynarodowej i samej normy urugwajskiej, ani orzeczenia Sądu w Hadze, ani ustaleń z dwóch posiedzeń prezydenckich oraz spotkania ministrów spraw zagranicznych obu krajów. Argentyna stwierdziła również, że Urugwaj nie może jednostronnie zmieniać istotnego aspektu operacji UPM.

Kolejną modyfikacją działania UPM bez przepuszczania jej przez CARU jest zwiększenie produkcji zakładu o milion ton masy celulozowej rocznie, przekraczane od 2009 roku, a co za tym idzie, wzrost jej oddziaływania.

Od tego momentu brak porozumienia między stronami, co do obowiązujących norm określających, czy przewroty firmy UPM są zgodne z maksymalnymi dopuszczalnymi normami uznanymi przez CARU, czy też nie, spowodowały, że Komitet nie jest w stanie wygenerować pełnego sprawozdanie z wyników przeprowadzonych analiz i pomiarów. Jak dotąd nie przewiduje się żadnych możliwości przezwyciężenia tej rozbieżności.

W międzyczasie prasa urugwajska, skłonna do zaostrzania wszelkich kontrowersji z sąsiednim krajem, wielokrotnie oskarżała Argentynę o odmowę udzielenia tych informacji i przypisuje to intencji ukrywania, że ​​zanieczyszczenie pochodzi z rzeki Gualeguaychú. Jest prawdopodobne, że w tym sensie istotny wkład ma również drugi brzeg rzeki, ale tego typu argumenty nie rzucają światła, ale usprawiedliwiają ciemność.

Wady i wykroczenia


W dniu 18 listopada 2011 r. Doszło do wypadku w obiektach UPM z powodu nieprawidłowej pracy kotła regeneracyjnego i kotła na gaz rozcieńczony złym zapachem, który dotknął niektóre dzielnice Fray Bentos. Nastąpiłaby znaczna emisja dwutlenku siarki i pyłu o wartościach około 25 razy wyższych niż normalnie, podczas gdy ścieki do rzeki Urugwaj osiągały w tamtych czasach 35ºC.

Argentyńska delegacja do CARU uznała, że ​​raport przygotowany przez Krajową Dyrekcję ds.Środowiska (Dinama) na ten temat jest całkowicie niewystarczający i stwierdziła, że ​​jego odpowiednik z Urugwaju, oparty na orzeczeniu haskim i późniejszych porozumieniach między rządami, zawiera wyczerpujące informacje na temat tego, co stało się.

Jednocześnie podczas wizyty w zakładzie UPM w dniu 28 listopada 2011 r. Członkowie Komitetu Naukowego i pracownicy Dinamy stwierdzili, że 170 litrów wody deszczowej nr 4 na terenie zakładu było potajemnie wyrzucanych na sekundę ścieków do Rzeka Urugwaj, bez żadnego wcześniejszego oczyszczania. Zweryfikowano również, że ciała stałe o wymiarach większych niż dozwolone były odprowadzane przez rynnę.

Fakty te, zweryfikowane przez Dwunarodowy Komitet Naukowy i urugwajski organ ds. Środowiska, stanowiły rażące naruszenie przez UPM wymaganych norm i obowiązujących przepisów w celu autoryzacji tej działalności przemysłowej. Argentyńska delegacja do CARU zażądała likwidacji tajnego wysypiska śmieci i zażądała informacji o środkach podjętych przez Dinamę w celu zagwarantowania, że ​​podobne naruszenia się nie powtórzą.

Do powyższego dodano wątpliwości dotyczące kanadyjskiego laboratorium AGAT, do którego przesłano większość próbek pobranych w UPM i rzece Gualeguaychú w okresie od czerwca do listopada 2011 r. Komitet Naukowy uznał, że laboratorium AGAT powinno ratyfikować lub skorygować wyniki swoich raportów a jeśli nie dali satysfakcjonującej odpowiedzi, zasugerowali, aby CARU oceniła możliwość wykorzystania innego laboratorium kanadyjskiego.

W tym kontekście wydaje się, że wszystko prowadzi raczej do zaostrzenia konfliktu dwunarodowego niż do jego przezwyciężenia. W rzeczywistości jedynym skutecznym środkiem podjętym do tej pory w celu zmniejszenia napięcia byłoby zniesienie blokady drogowej w Arroyo Verde. Ale cierpliwość członków zgromadzenia Gualeguaychú, którzy również oskarżają swój rząd o bezczynność, wyczerpuje się.

Victor L. Bacchetta - Urugwaj


Wideo: 5 różnic między ARKTYKĄ i ANTARKTYDĄ! (Czerwiec 2022).


Uwagi:

 1. Z'ev

  Moim zdaniem się mylisz. Proponuję omówić. Napisz do mnie na PW, porozumiemy się.

 2. Fadi

  nie powinno tu być błędu?

 3. Nicanor

  Przepraszam, ale myślę, że popełniasz błąd. Mogę bronić swojej pozycji. Napisz do mnie na PM.

 4. Dassous

  Co za abstrakcyjna mentalnośćNapisać wiadomość